☰ MENU
LOGO
en | th

อาคารเก็บสินค้าและขายส่ง ของ หจก.มานะ ทรัพย์ทวี  ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เป็นอาคารขนาด 30 m. x 60 m. สูง 7 m, ออกแบบให้มี Canopy ยื่นออกมา 10 m.

Rotation your device.

Resize your browser.