☰ MENU
LOGO
en | th

งานก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป อาคารหลักในโครงการ สวนน้ำไทย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 อาคารคือ

Building A ใช้เป็นอาคารเหล็กสำเร็จรูป Easybuild ขนาดกว้าง 25 x ยาว 79 x สูง 8 ม. 

Building B ใช้เป็นอาคารเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild ขนาดกว้าง 20 x ยาว 60 x สูง 4 ม. 

News & Activity Recommend

Rotation your device.

Resize your browser.