☰ MENU
LOGO
en | th

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด เปิตรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โกดัง/โรงงาน เหล็กรีดร้อนสำเร็จรูป EASYBUILD

ในครั้งนี้ทางเราจะเปิดรับเพียง 5 ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น โดยจะมีโควต้าให้ภาคละ 1 ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้, ภาคตะวันตก และภาคกลาง(ยกเว้นกรุงเทพฯ)

ตัวแทนจำหน่ายเราจะให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของจังหวัดนั้นๆ และจะไม่มีการรับเพิ่มจังหวัดเดียวกันในการเปิดรับในครั้งต่อๆไป

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
02-5513055-6, 083-0736689
E-mail: info@iyarawanich.com

News & Activity Recommend

Rotation your device.

Resize your browser.