☰ MENU
LOGO
en | th

โครงการ Mix Use ของบริษัท ออโต้เวิร์คส์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ตรงถนนพระราม 4 ภายในประกอบด้วย อาคารจำนวน 3 หลังคือ อาคารโกดัง อาคารซ่อมบำรุง และอาคารล้างรถ

 

Rotation your device.

Resize your browser.