ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

EASYBUILD คือ

นวัตกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปเป็นระบบการก่อสร้างอาคาร โดยผลิตจากเหล็กรีดร้อนรับกำลังสูง (HI-Tensile Steel) มาในรูปแบบน๊อคดาวน์ที่ขึ้นรูปทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน โดยที่จะเรียกระบบนี้ว่า Pre-Engineered Building หรือ PEB ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ได้โครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูป เหมาะสำหรับอาคารโรงงานสำเร็จรูปตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบให้มีหน้ากว้างได้ถึง 100 เมตร  (CLEAR SPAN)  โดยที่ไม่มีเสากลางภายในอาคารได้ทำให้สะดวกต่อการจัดพื้นที่การใช้งานและรูปแบบอาคาร  

โครงสร้างโรงงานเหล็กสำเร็จรูปของ EASYBUILD สามารถรองรับการต่อเติมในส่วนของชั้นลอยหรือเพิ่มเติมเป็นชั้นสองของอาคารได้ตามความต้องการของลูกค้า ยังสามารถติดตั้ง Overhead Crane ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในภายในอาคารโรงงานก็สามารถติดตั้งได้ตามการใช้งานของลูกค้า

อาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD ยังสามารถออกแบบรองรับการใช้งานของอาคารโรงงานทั่วไปได้ทั้งแบบชั้นเดียวหรือมากกว่าหนึ่งชั้นและในลักษณะอาคารโรงงานรูปแบบพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทาง หรือ ความต้องการใช้งานอาคารโรงงานให้มีความสูงของอาคารโรงงานในระดับที่สูงกว่าปกติโดยทั่วไป ซึ่งอาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD ก็สามารถก่อสร้างอาคารเพื่อตอบสอนงความต้องการของลูกค้าได้

ข้อดีของอาคารโรงงานเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD

EASYBUILD มีจุดเด่นไม่เฉพาะเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้เนื่องจากสามารถทำ ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อให้มีความทนทานและความแข็งแรง

  • สามารถออกแบบงานโครงสร้างเหล็กที่มีระยะหน้ากว้าง (Clear Span) ได้สูงสุดถึง 100 เมตร โดยไม่มีเสากั้นกลางอาคารระยะระหว่างเสาด้านข้างกว้างได้สูงสุดถึง 10 เมตร และ ความสูงของผนังตั้งแต่ 3 ถึง 30 เมตร

  • อาคารโรงงานเหล็กสำเร็จรูปสามารถออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งเครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ และ รองรับการติดตั้งมอนิเตอร์  พัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ

  • อาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและสามารถเลือกออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

  • ทุกชิ้นส่วนของอาคารโรงงานเหล็กผ่านออกแบบงานโครงสร้างโกดังเหล็กสำเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมที่มีมาตรฐานงานก่อสร้าง

  • สามารถออกแบบรองรับการใช้งานของอาคารโรงงานทั่วไปได้ทั้งแบบชั้นเดียวหรือมากกว่าหนึ่งชั้น และ สามารถออกแบบให้มีความสูงของอาคารโรงงานได้สูงกว่าปกติตามการใช้งานของอาคารโรงงาน

  • มีความแข็งแรงทนทานได้คุณภาพมาตรฐานโดยสลักเกลียวจาก อาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กรับกำลังสูง จึงรับประกันได้ถึงความยึดแน่นของตัวอาคารแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูง

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการทำสีป้องกันสนิมและสีเคลือบผิวหน้าถึง 2 ชั้นและเคลือบ น็อตตัวเมีย น็อตตัวผู้และวงแหวนรองต่าง ๆ ด้วยสังกะสีอีกชั้น จึงทนทานต่อการสึกกร่อนได้มากกว่า

  • ประกอบอาคารด้วยระบบ Knock Down ผลิตทุกชิ้นส่วนมาจากโรงงานไม่มีการตัดเชื่อมระหว่างการติดตั้งประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าเดิม 50 %

  • มีการรับประกันในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่  รับประกันงานออกแบบโครงสร้าง 10 ปี  รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี  และรับประกันงานแผ่นผนังและหลังคา Metal Sheet มาตฐานจาก BlueScope Lysaght

ผลงานโปรเจคอาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับประเทศมากมายด้วยบริการที่ประทับใจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอาคารสำเร็จรูป ซึ่งตัวอย่างผลงานการก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD มีดังนี้