☰ MENU
LOGO
en | th

Contact us

ติดต่อสร้างโกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง

Inquiry Form

Address

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ผู้นำด้านงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป รวมถึงบริการ รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน คุณภาพมาตราฐาน

สำนักงานใหญ่

45 ซอยรามอินทรา 21 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-5513055-6 / Fax: 02-9709041

แผนที่สำนักงานใหญ่

สาขา ศรีราชา

269/115 หมู่6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel: 03-8119186 / Fax: 03-8119187

Email : info@iyarawanich.com
Website : www.iyarawanich.com
เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ 8.00 น.- 17.00 น.

แผนที่ศรีราชา

Rotation your device.

Resize your browser.