FACTORY PROJECT

โรงงาน

S.A.S. INTERPLASTIC FACTORY & WAREHOUSE

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สุทธิพงศ์ คอนกรีต 2018 FACTORY

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดอาคาร 531 ตร.ม.

NW ก้าวไกล FACTORY

จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดอาคาร 1,000 ตร.ม.

PROLOG TITANIUM FACTORY

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง

CANNEW FACTORY

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ