Warehouse Automate Solutions
การบริการโซลูชั่นอัตโนมัติที่ทันสมัยตอบโจทย์โกดัง โรงงาน สมัยใหม่

นำระบบอัตโนมัติมาช่วยจัดการคลังสินค้าเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ การลำเลียง การโอนย้าย และ การขนส่งสินค้า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ
การจัดการสินค้าภายในโรงงาน โดยทางไอยราวาณิชย์ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจด้าน Warehouse Automation เพื่อเป็นหนึ่งวิธีการที่ทำให้ธุรกิจของคุณ
สามารถจัดการได้เป็นระบบ ปลอดภัย แม่นยำและลดความผิดพลาดด้านการทำงานของคนงาน และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นในอนาคต

มุ่งเน้นกระบวนการทำงานรูปแบบ Turkey Engineering ที่ครอบคลุมทุกส่วนงานเรื่มตั้งแต่การวางแผน-บริการหลังการขาย

Turnkey Engineering

เป็นการนำคลังสินค้ารูปแบบไฮเบย์และรถรับส่งมาใช้พร้อมนำระบบ Automatic Storage and Retrieval Systems (ASRS) โดยได้รับการออกแบบ
มาเพื่อลดพื้นที่ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น โดยระบบต่างๆที่นำมาช่วยในการทำงานภายในคลังสินค้า

Highbay and shuttle location

1.ระบบ รถที่ใช้ยกพาเลทขึ้นที่สูงในแนวดิ่ง : Stacker มีทั้งหมด 4 แบบ ดังน

Singer Column Stacker

Double Column Stacker

Miniload Stacker

Armoured Fire Stacker

2.ระบบการขนย้ายและลำเลียงผ่านระบบสายพานและบรรจุลงพาเลท : FUNCTION CONVEYOR AND PALLETS

อุปกรณ์ทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งตามสายพานเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้
ระบบสายพานลําเลียงในกระบวนการผลิตเพื่อให้การขนย้ายรวดเร็วและง่ายขึ้น

Convayor and pallets

3.รถเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ(AGV AUTOMATED GUIDED VEHICLE)

ระบบรถเคลื่อนที่อัตโนมัติใช้ระบบเซนเซอร์และคอมเพรสเซอร์ในการจดจำตำแหน่งของการแสดงผลบาร์โค้ดเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าโดยสามารถป้อน
คำสั่งและจดจำตำแหน่งและสามารถวางแผนเส้นทางอย่างแม่นยำ สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท ดังนี

IYARA WANICH ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

ระบบซอฟแวร์ช่วยในการจัดการโดยแสดงผลรูปแบบแดชบอร์ด

การจัดการและวางแผนการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ จำนวน ขนาด ประเภทสินค้า ได้แบบเรียลไทม์ และยัง สามารถนำข้อมูลมาประเมินผลเพื่อมาพัฒนาต่อไป มีขั้นตอนการดำเนินงานและแสดงผล ดังนี้

IYARA WANICH ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

ระบบแสดงผลภาพรวมแบบเรียลไทม์

ระบบแสดงผลภาพการจัดเก็บภายในคลังสินค้ารูปแบบ

IYARA WANICH ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

แดชบอร์ดช่วยอธิบายข้อมูลการทำงานของระบบด้านการจัดการและปรับปรุงคลังสินค้าให้เข้าใจง่าย

IYARA WANICH ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

โปรแกรมช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

IYARA WANICH ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบ และพัฒนาต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้คลังสินค้าของคุณ ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน !

“ ดูแลตั้งแต่เริ่มต้น-บริการหลังการขาย ใส่ใจทุกกระบวนการ ” คลอบคลุมด้านคุณภาพ ต้นทุน และ การขนส่ง

design customized

ให้คำปรึกษาและวางแผน  >  ออกแบบระบบที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า > กระบวนการผลิตสินค้า > ทดสอบระบบการใช้งาน > ติดตั้งระบบ > บริการหลังการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม