FACTORY PROJECT

Prolog Titanium​ Factory

IYARA WANICH Prolog Titanium

Prolog Titanium   Factory  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  จังหวัดระยอง

ขนาดอาคาร  900  ตารางเมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน

งานออกแบบ  ผลิต และติดตั้ง   ขนาดอาคาร 15 X 60 X 10 เมตร 

โครงสร้างอาคารออกแบบให้สามารถรองรับเครนขนาด 20 ตัน