การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer

การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer

IYARA WANICH การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายหลักโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD ให้กับบุคคลากรบริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด 

IYARA WANICH การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer

บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กที่ดำเนินกิจการเหล็กครบวงจรกว่า 36 ปี ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเหล็กรูปพรรณ ลวดเชื่อม และการแปรรูปเหล็ก พร้อมทีมงานออกแบบ ติดตั้ง และโรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวกับเหล็กทั้ง โครงถัก ถังไซโล งานบริการตัดเลเซอร์สุดไฮเทค รับผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากเหล็กเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

IYARA WANICH การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย Easybuild Dealer