งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DEALER

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DELAER

IYARA WANICH งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DEALER

กิจกรรมภายในงาน พบกับคุณพชร วีระพันธ์ CEO บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด และ ทีมงานผู้ดูแลตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD จะมาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD พร้อมตอบข้อสงสัยกับคุณ

IYARA WANICH งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DEALER
IYARA WANICH งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DEALER
IYARA WANICH งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย EASYBUILD DEALER