งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน

ไอยราวาณิชย์ได้จัดอบรมเทคนิคการติดตั้งผนังและหลังคาเมทัลชีท โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)

IYARA WANICH งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน

ไอยราวาณิชย์ได้จัดอบรมเทคนิคการติดตั้งผนังและหลังคาเมทัลชีท โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)

IYARA WANICH งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน
IYARA WANICH งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน
IYARA WANICH งานอบรมบลูสโคป บ่อวิน