ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

IYARA WANICH ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

ไอยราวาณิชย์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD ที่งานประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ปี2563  ที่สภาสถาปนิก  ถนนพระราม 9   ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563

IYARA WANICH ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563
IYARA WANICH ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563
IYARA WANICH ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563