NEWS & ACTIVITIES

ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

Aug 2, 2020

ไอยราวาณิชย์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD ที่งานประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ปี2563  ที่สภาสถาปนิก  ถนนพระราม 9   ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563