ร่วมออกบธูงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2016

IYARA WANICH ร่วมออกบธูงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

โดยปีนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์อาคารเหล็กสำเร็จรูป RANBUILD เข้าไปจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ “Garden in the House” โดยใช้โครงสร้าง Big G เป็นโครงสร้างหลัก เพื่อเป็นการแสดงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของอาคารเหล็กสำเร็จรูป RANBUILD ที่หลากหลายมากขึ้น ที่ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงงาน โรงจอดรถหรือโรงเก็บของเท่านั้น

IYARA WANICH ร่วมออกบธูงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

แต่ยังสามารถทำเป็นบ้านสวนขนาดเล็กหรือสวนหลังบ้านที่น่าอยู่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มความร่มรื่นให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย