WAREHOUSE PROJECT

โรงนมโยธิพัฒนา Warehouse

อาคารสำนักงานและอาคารเก็บสินค้า ของ บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด  ซอยโยธินพัฒนา3 กรุงเทพมหานคร

อาคารเหล็กสำเร็จรูป Ranbuild  รุ่น Big-G  ขนาดอาคาร 288 ตารางเมตร  สูง 5.5 เมตร 

ออกแบบ  ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร