60 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

KMUTT OPEN HOUSE 2020 “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต"​

IYARA WANICH 60 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไอยราวาณิชย์ได้ร่วมงานในงาน Open house ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(KMUTT) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ.

IYARA WANICH 60 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ด้านงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปEASYBUILD ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในงาน ภายในบูทยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย