FACTORY PROJECT

NW ก้าวไกล Factory

IYARA WANICH NW ก้าวไกล

NW ก้าวไกล Factory  จังหวัดสมุทรสาคร 

ขนาดอาคาร  1,000 ตารางเมตร  

โครงสร้างอาคารโรงงานเหล็กที่เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานแต่แฝงด้วยความเท่ เรียบหรู ทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง  

ขอบเขตการดำเนินงาน  

พื้นฐานรากรับน้ำหนักอาคาร 2 ตัน, 3 ตัน แบ่งตามสัดส่วนของอาคารที่ต้องการใช้งาน 

แผ่นหลังคา Lysaght Trimdek 0.40 TCT  ,Zincalume

แผ่นผนัง Metal Sheet  Lysaght Colorbond 0.50 TCT, Posh Grey, ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งเครนขนาด 5 ตัน