ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

EASYBUILD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD เหมาะสำหรับก่อสร้างโกดังและคลังกระจายสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

IYARA WANICH ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

EASYBUILD คือ นวัตกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปเป็นระบบการก่อสร้างอาคาร โดยผลิตจากเหล็กรีดร้อนรับกำลังสูง (HI-Tensile Steel) มาในรูปแบบน๊อคดาวน์ที่ขึ้นรูปทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน โดยที่จะเรียกระบบนี้ว่า Pre-Engineered Building หรือ PEB ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ได้โครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูปเหมาะสำหรับอาคารโกดังสำเร็จรูปตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบให้มีหน้ากว้างได้ถึง 100 เมตร  (CLEAR SPAN)  โดยที่ไม่มีเสากลางภายในอาคารได้ทำให้สะดวกต่อการจัดพื้นที่การใช้งานและรูปแบบอาคาร

IYARA WANICH ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสร้างโกดังเหล็กสำเร็จรูปของ EASYBUILD สามารถรอรับการต่อเติมในส่วนของชั้นลอยหรือเพิ่มเติมเป็นชั้นสองของอาคารได้ตามความต้องการของลูกค้า ยังสามารถติดตั้ง Overhead Crane ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในภายในโกดังก็สามารถติดตั้งได้ตามการใช้งานของลูกค้า

ข้อดีของอาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD

EASYBUILD มีจุดเด่นไม่เฉพาะเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้เนื่องจากสามารถทำ ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อให้มีความทนทานและความแข็งแรงข้อดีต่าง ๆ ของอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD มีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถออกแบบงานโครงสร้างเหล็กที่มีระยะหน้ากว้าง (Clear Span)ได้สูงสุดถึง 100 เมตร โดยไม่มีเสากั้นกลางอาคารระยะระหว่างเสาด้านข้างกว้างได้สูงสุดถึง 10 เมตร และ ความสูงของผนังตั้งแต่ 3 ถึง 30 เมตร

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและสามารถเลือกออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

  • อาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูปสามารถรองรับการติดตั้งเครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

  • ทุกชิ้นส่วนของอาคารโกดังเหล็กผ่านการออกแบบงานโครงสร้างโกดังเหล็กสำเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมที่มีมาตรฐานงานก่อสร้าง

  • โกดังเหล็กสำเร็จรูปสามารถต่อเติมในส่วนของชั้นลอยหรือชั้นสองภายในอาคารได้ตามความต้องการของลูกค้า

  • รองรับการติดตั้งพัดลมระบายกาศหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานภายในตัวอาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูป

  • มีความแข็งแรงทนทานได้คุณภาพมาตรฐาน โดยสลักเกลียวจากโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กรับกำลังสูงจึงรับประกันได้ถึงความยึดแน่นของตัวอาคาร แม้ในสภาพแวดล้อม ที่มีความแปรปรวนสูง

  • ประกอบอาคารด้วยระบบ Knock Down ผลิตทุกชิ้นส่วนมาจากโรงงานไม่มีการตัดเชื่อมระหว่างการติดตั้งประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าเดิม 50 %

  • มีการรับประกันในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่  รับประกันงานออกแบบโครงสร้าง 10 ปี  รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี  และรับประกันงานแผ่นผนังและหลังคา Metal Sheet มาตฐานจาก BlueScope Lysaght

ผลงานโปรเจคอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับประเทศมากมายด้วยบริการที่ประทับใจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอาคารสำเร็จรูป ซึ่งตัวอย่างผลงานการก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD มีดังนี้