WAREHOUSE PROJECT

Lantamart Warehouse​

IYARA WANICH Lantamart Warehouse

Lantamart Warehouse  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

ขนาดอาคาร: 1,176 ตารางเมตร  (ไม่รวมงานพื้นฐานรากคอนกรีตและงานก่อผนังอิฐฉาบปูน)

Project: Lantamart Warehouse อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  ขนาดอาคาร: 1,176 ตารางเมตร  (ไม่รวมงานพื้นฐานรากคอนกรีตและงานก่อผนังอิฐฉาบปูน) ขอบเขตการดำเนินงาน: งานออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า โดยพื้นที่การใช้งานแบ่งเป็น 2 ชั้น ใช้แผ่นหลังคาและผนังMetal Sheet, BlueScope ZACS® Color: Zinc หนา 0.35 TCT., บุฉนวน PU Foam ใต้แผ่นหลังคาความหนา 1 นิ้ว, พื้นชั้น 2 ปูพื้นด้วยแผ่นวีว่าบอร์ด (VIVA Board)