GYM & STADIUM PROJECT

Basketball Project

IYARA WANICH basketball-gym-and-stadium

Basketball Project จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาดอาคาร 350 ตารางเมตร   

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคาร