Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4

Engineering Knowledge by Mr.Easy EP4

ก่อสร้างอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายการควบคุมอาคารในเรื่องของ “ ระยะร่น ” 

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4

ขั้นตอนแรกในการเริ่มทำแบบเพื่อก่อสร้าง โกดังหรือโรงงาน ก็คือการวาง Layout ของอาคารให้เข้ากับที่ดินที่จะปลูกสร้าง  สิ่งที่วิศวกรต้องคำนึงคือเรื่องระยะร่นอาคารกับขอบเขตที่ของเราให้ถูกต้องตามกฏหมาย และในกรณีที่ที่ดินมีขนาดจำกัด การวาง Layout ตามระยะร่น จะทำให้เราทราบว่าจะสร้างอาคารของเราได้ขนาดพื้นที่เท่าไหร่อีกด้วย  ข้อมูลนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น วิศวกรควรเช็คกฎหมายอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ ข้อกำหนดตามสีของผังเมือง ข้อกำหนดระยะร่นกรณีการสร้างใกล้แม่น้ำและลำคลอง เป็นต้น   

IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4
IYARA WANICH Engineering Knowledge By Mr.Easy EP4