Engineering Knowledge by Mr.Easy EP4

ก่อสร้างอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายการควบคุมอาคารในเรื่องของ “ ระยะร่น ” 

ขั้นตอนแรกในการเริ่มทำแบบเพื่อก่อสร้าง โกดังหรือโรงงาน ก็คือการวาง Layout ของอาคารให้เข้ากับที่ดินที่จะปลูกสร้าง  สิ่งที่วิศวกรต้องคำนึงคือเรื่องระยะร่นอาคารกับขอบเขตที่ของเราให้ถูกต้องตามกฏหมาย และในกรณีที่ที่ดินมีขนาดจำกัด การวาง Layout ตามระยะร่น จะทำให้เราทราบว่าจะสร้างอาคารของเราได้ขนาดพื้นที่เท่าไหร่อีกด้วย  ข้อมูลนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น วิศวกรควรเช็คกฎหมายอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ ข้อกำหนดตามสีของผังเมือง ข้อกำหนดระยะร่นกรณีการสร้างใกล้แม่น้ำและลำคลอง เป็นต้น