OTHER PROJECT

อื่นๆ

โรงซ่อมรถบัส บ่อวิน

ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ขนาดอาคาร 1,000 ตร.ม.

เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส

อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 40 ห้อง