OTHER PROJECT

PRIVATE RESIDENCE 8 UNIT

IYARA WANICH Private Residence 8 Unit

PRIVATE RESIDENCE 8 UNIT

อีกหนึ่งวัสดุที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาคือ บ้านโครงสร้างเหล็ก ยุคสมัยผ่านไปสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยก็เปลี่ยนไปตามบริบทต่าง ๆ   โครงสร้างอาคารบ้านเรือนก็เช่นกันจากโครงสร้างไม้สู่โครงสร้างคอนกรีตจนมาถึงบ้าน

โครงสร้างเหล็ก  EASYBUILD สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  เราไม่เพียงแต่สร้างโกดังหรือโรงงานแต่สามารถออกแบบและผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายอีกด้วย