WAREHOUSE PROJECT

SRITRA WAREHOUSE

IYARA WANICH Sritra Warehouse

อาคารเก็บสินค้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา  ซอยรามอินทรา77 กรุงเทพมหานคร 

อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  ขนาด 354 ตารางเมตร ความสูง 6 เมตร  

ใช้โครงสร้างเหล็ก Cold form (Main Structure) 

แผ่นหลังคาและผนังอาคารเมทัลชีท รุ่น Colorbond  , Color : Siam Gold , Thredbo White  ความหนา 0.50 TCT