WAREHOUSE PROJECT

Tong Garden Warehouse

IYARA WANICH TONG GARDEN WAREHOUSE

Tong Garden Warehouse  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

ขนาดอาคาร 250 ตารางเมตร   ความสูง 4 เมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน : อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  รูปแบบหลังคาแบบโมโนสโลป แผ่นหลังคาและผนังเมทัลชีท 

Bluescope 0.40 TCT(mm.)AZ150 ,ZL  Color : Zine