รู้จักคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คืออะไร ดียังไง ?

คลังเก็บสินค้า
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ Bonded Warehouse เป็นพื้นที่พิเศษสำหรับพักสินค้านำเข้าชั่วคราว ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยสินค้าในคลังนี้จะไม่ต้องชำระภาษีอากรนำเข้าเป็นเวลาถึง 2 ปี เมื่อจะนำสินค้าออกจากคลังแล้วจึงค่อยทำการชำระ จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน

 

 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้าน ทั้งช่วยให้ส่งออกสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มกระแสเงินสดในธุรกิจให้คล่องตัว ลดต้นทุนการขนส่ง ลดโอกาสเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า รวมไปถึงยังช่วยยืดระยะเวลาการจ่ายภาษี ให้ธุรกิจหาลูกค้าเพิ่มก่อน

ผู้ประกอบการหลายคน โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องนำเข้าสินค้ามาในประเทศ อาจจะเคยเจอกับค่าภาษีนำเข้าก้อนโตในครั้งเดียว จนทำให้บางครั้งธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินเลยทีเดียว วันนี้ IYARA WANICH ขอมาแนะนำให้รู้จักกับคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ว่าคืออะไร ? แล้วมีข้อดียังไงบ้าง ? 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คืออะไร ?

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คือ พื้นที่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ผู้ประกอบการจะสามารถใช้พื้นที่ในคลัง เก็บสินค้าไว้ที่นี่ได้นานถึง 2 ปี โดยไร้ภาษีอากร ทั้งขาเข้าและขาออก แต่จะต้องชำระภาษีเมื่อต้องการนำสินค้าออกจากคลัง ซึ่งต่างจากการนำเข้าสินค้าและใช้โกดังท่าเรือปกติ ที่ธุรกิจจะต้องชำระภาษีภายใน 2 เดือน 15 วัน คลังสินค้าทัณฑ์บนจึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในหลาย ๆ ด้านเลยนั่นเอง

คลังเก็บสินค้า

คลังสินค้าทัณฑ์บน มีกี่ประเภท ?

ที่จริงแล้วคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) นั้นสามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้สินค้า คือ

การเก็บสินค้าต่าง ๆ ในคลัง
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บของ
  • เก็บสินค้าทั่วไป
  • เก็บก๊าซปิโตรเลียม
  • สำหรับอู่ซ่อม หรือสร้างเรือ
  • สำหรับเก็บน้ำมัน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของ
  • ร้านค้าปลอดอากร
  • จัดแสดงหรือนิทรรศการ
  • กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการกับของในคลัง
  • โรงผลิตสินค้า
  • คลังเสบียงทัณฑ์บน

นี่ก็คงพอทำให้รู้จักคลังสินค้าทัณฑ์บนเพิ่มขึ้นบ้าง ว่าคืออะไร และมีกี่ประเภทที่สามารถใช้งานได้ ถัดมาจะขอแนะนำ 4 ข้อดีของคลังสินค้าทัณฑ์บน ว่าสามารถช่วยผู้ประกอบการ ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง 

4 ข้อดีของคลังสินค้าทัณฑ์บน ช่วยผู้ประกอบการอย่างไร

1.ลดภาระผู้ประกอบการเมื่อนำเข้าสินค้าและส่งออก

การนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่

บางธุรกิจนำเข้าสินค้ามา ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศ แต่เป็นการมาพักสินค้าไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อจะส่งต่อสินค้าไปที่อื่น คลังสินค้าทัณฑ์บนจึงตอบโจทย์อย่างยิ่ง เพราะผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาพักไว้ที่คลัง เพื่อรอส่งออกได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีแบบปกติ ช่วยให้การส่งออกสินค้าไปขายนั้นสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

2.เพิ่มกระแสเงินสด ยืดระยะเวลาการจ่ายเงินก้อนใหญ่

สำหรับผู้ประกอบการแล้ว กระแสเงินสดนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เพราะไม่ว่าจะดำเนินการอะไร ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินสดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชำระหนี้ธนาคาร การจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายต้นทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น 

ยิ่งเวลาเรานำเข้าสินค้าล็อตใหญ่ ๆ เพื่อให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง สิ่งที่ตามมาคือภาษีนำเข้ามหาศาล เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งข้อดีของคลังสินค้าทัณฑ์บน คือการช่วยยืดระยะเวลาจ่ายเงินก้อนโตอย่างภาษีอากร ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว สามารถทยอยนำสินค้าออก และจ่ายแค่บางส่วนก่อนได้

การเพิ่มกระแสเงินสดในธุรกิจ

3.ลดต้นทุนการขนส่งและโอกาสเสียหาย

สินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง

เมื่อเรามีที่พักสินค้าชั่วคราวปลอดภาษีอย่างคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งอย่างท่าเรือ ข้อดีหนึ่งที่โดดเด่นก็คือ การกระจายสินค้าออกนั้นง่ายและสะดวกกว่าการนำไปเก็บในโกดังปกติ ช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า และยังลดต้นทุนในการขนส่งไกล ๆ ทั้งจำนวนเงินและเวลาอีกต่างหาก 

4.ขยายเวลาหาลูกค้ามากขึ้น

บางธุรกิจนำเข้าสินค้ามา ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศ แต่เป็นการมาพักสินค้าไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อจะส่งต่อสินค้าไปที่อื่น คลังสินค้าทัณฑ์บนจึงตอบโจทย์อย่างยิ่ง เพราะผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาพักไว้ที่คลัง เพื่อรอส่งออกได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีแบบปกติ ช่วยให้การส่งออกสินค้าไปขายนั้นสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

การหาลูกค้ามาซื้อสินค้า

เช็คคุณสมบัติขอรับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากจะจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลประโยชน์หลาย ๆ ด้านของธุรกิจบ้าง นี่เป็นเช็คลิสต์คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขอรับใบอนุญาต

 1.  เป็นรัฐวิสาหกิจ ราชการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง อ้างอิงจากงบการเงินที่ปรากฎ
 2.  เป็นเจ้าของ ครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่ขอจัดตั้งตามกฎหมาย
 3.  ไม่มีประวัติการทำความผิดร้ายแรงทางกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลัง 3 ปี
 4.  ไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกพักใบอนุญาตที่ทำการยื่นขอ
 5.  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ทำการยื่นขอ หรือถูกเพิกถอนมาเกิน 3 ปีแล้ว
เช็คลิสต์คุณสมบัติ

สรุป

นี่ก็คงพอทำให้รู้จักคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ว่าคืออะไร มีข้อดียังไง เพราะนี่ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งของธุรกิจที่ช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดมากนัก

ให้ IYARA WANICH เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ด้วยคอนเซ็ปต์ One-Stop Service ไม่ว่าจะเป็นบริการออกแบบและก่อสร้างตามแบบของลูกค้า เรา รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป EASYBUILD รวมถึงคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ รวมถึงโกดังที่ผลิตด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรงและทนทานตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม พร้อมทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมากประสบการณ์ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม