WAREHOUSE PROJECTS

โกดัง

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
WARITA PLANT WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขนาดอาคาร 300 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
SPACE ONE WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดอาคาร 170 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
UBOL NAVAKIT WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคาร 2,160 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
SRITRA WAREHOUSE​

ซอยรามอินทรา77 กรุงเทพมหานคร ขนาด 354 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
ศรีชลธร WAREHOUSE

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 450 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
Prachin Buri WAREHOUSE

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดอาคาร 1,300 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
SEA & LAND WAREHOUSE

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ขนาดอาคาร 760 ตร.ม.

IYARA WANICH Warehouse Projects 2
SIAM PROFRUITS WAREHOUSE

จังหวัดจันทบุรี ขนาดอาคาร 800 ตร.ม.