WAREHOUSE PROJECT

โกดัง

WARITA PLANT WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขนาดอาคาร 300 ตร.ม.

SPACE ONE WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดอาคาร 170 ตร.ม.

UBOL NAVAKIT WAREHOUSE

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคาร 2,160 ตร.ม.

SRITRA WAREHOUSE​

ซอยรามอินทรา77 กรุงเทพมหานคร ขนาด 354 ตร.ม.

ศรีชลธร WAREHOUSE

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 450 ตร.ม.

Prachin Buri WAREHOUSE

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดอาคาร 1,300 ตร.ม.

SEA & LAND WAREHOUSE

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ขนาดอาคาร 760 ตร.ม.

SIAM PROFRUITS WAREHOUSE

จังหวัดจันทบุรี ขนาดอาคาร 800 ตร.ม.